خدمات زیر در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود:

v     درخواست قبض المثنی (صدور و پرداخت)

v     درخواست تغییر نام

v     درخواست اصلاح رقم قبوض مصرفی آب

v     درخواست تسویه حساب آب بهاء

v     درخواست استعلام دفترخانه (حق انشعاب و آب بهاء)

v     درخواست برقراری انشعاب

v     درخواست انشعاب فاضلاب

v     درخواست واحد شماری و اصلاح قرارداد

v     درخواست تغییر قطر انشعاب یا ظرفیت قراردادی آب / فاضلاب

v     درخواست آب ساخت و ساز

v     درخواست قطع و وصل انشعاب

v     درخواست تفکیک و ادغام انشعاب

v     درخواست برچیدن دائم انشعاب آب وفاضلاب

v     درخواست مربوط به ترکیدگی لوله

v     درخواست آزمایش صحت عملکرد وسایل اندازه گیری

v     درخواست تعویض کنتور خراب

v     درخواست خدمات حوادث آب و فاضلاب

v     درخواست جابه جایی کنتور و سیفون فاضلاب

v     درخواست تغییر محل

v     درخواست تغییر سطح

v     درخواست تغییر مسیر 


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۳:۰۵

ناحیه

عنوان خدمت واگذار  شده

Top of Form

مدیر مسئول

Top of Form

کد دفتر ارائهBottom of Form

Top of Form

 تلفنآدرس و 

ناحیه یک

Top of Form

٢٢خدمت بازگشایی

Bottom of Form

Top of Form

نهضت عطایی

Bottom of Form

Top of Form

١٠٢٥-١٦-٧٢

Bottom of Form

Top of Form

ضلع غربی میدان سپاه ساختمان ٢٦٢ پلاک ٢٠٠ تلفن ٧٧٦٤٩٧٣٢

Bottom of Form

Top of Form

٢٢خدمت بازگشایی

Bottom of Form

Top of Form

عیسی محمودی

Bottom of Form

Top of Form

١٨٩٤-١٦-٧٢

Bottom of Form

Top of Form

خ سهروردی بالاتر از ملایری پور پلاک ٢٠١ تلفن ٨٨٤٠٤٩٦١

Bottom of Form

Top of Form

٢٢خدمت بازگشایی

Bottom of Form

Top of Form

ادیب خزایی

Bottom of Form

Top of Form

١٨٧٥-١٦-٧٢

Bottom of Form

Top of Form

فلکه دوم تهرانپارس مجتمع تجاری پارسیان تلفن ٧٧٧١٢٦٠٧

Bottom of Form

Top of Form

٢٢خدمت بازگشایی

Bottom of Form

Top of Form

محمد حسین دزکی

Bottom of Form

Top of Form

١٦٠٩-١٦-٧٢

Bottom of Form

Top of Form

خ قائم مقام فراهانی خ فجر پلاک ١٦ تلفن ٨٨٣٤٨١٤٥

Bottom of Form

Top of Form

٢٢خدمت بازگشایی

Bottom of Form

Top of Form

سودابه یعقوبی سقزچی

Bottom of Form

Top of Form

٢١٩٦-١٦-٧٢

Bottom of Form

Top of Form

خ گرگان ایستگاه روشنایی جنب بانک پارسیان پلاک ٨٢٥ تلفن ٧٧٥٨٣٢٨٢

Bottom of Form

ناحیه دو

Top of Form

٢٢خدمت بازگشایی

Bottom of Form

Top of Form

زهرا لطیفی

Bottom of Form

Top of Form

١٣٧٠-١٦-٧٢

Bottom of Form

Top of Form

شمیران نو ضلع شمال شرقی میدان پاکدامن پلاک ١٥٣ تلفن ٧٧٢٤٤٩٥٩

Bottom of Form

ناحیه سه

Top of Form

٢٢خدمت بازگشایی

Bottom of Form

Top of Form

حمید خزایی

Bottom of Form

Top of Form

١٠١٤-١٦-٧٢

Bottom of Form

Top of Form

تهرانپارس تقاطع گلبرگ و رشید پلاک ٩٠ تلفن ٧٧٧٠٠٣٢٧

Bottom of Form

Top of Form

Top of Form

٢٢خدمت بازگشایی

Bottom of Form

Bottom of Form

Top of Form

مجید سامنی

Bottom of Form

Top of Form

١٣٢٤-١٦-٧٢

Bottom of Form

Top of Form

خ جشنواره خ  زهدی پلاک ١٠١ تلفن ٧٧١٤١٧٦١

Bottom of Form

Top of Form

٢٢خدمت بازگشایی

Bottom of Form

رحمان ولایی

1477-16-72

تهرانپارس خ  جشنواره خ امین ، خ12 بهمن ، پلاک 83 تلفن 77344689


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۴۴
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.