تلفن گویای ۱۵۲۲

مشترک گرامی! می‌توانید پس از شماره‌گیری سامانه ۱۵۲۲ با وارد کردن شناسه قبض اشتراک از وضعیت بدهی خود اطلاع یابید و از طریق کارت‌های عضو شتاب، قبض خود را پرداخت کنید.

                  این سامانه امکان ثبت شماره‌های تماس (تلفن همراه و ثابت) و ثبت شماره کنتور را دارد.

                 هم‌چنین می‌توانید در نشانی http://ccp.tpww.ir/HomePage.asp  قبض را پرداخت و جزئیات اشتراک خود را مشاهده کنید. 

 

 تلفن گویای ۱۲۲

١٢٢ سامانه تلفن گویای شرکت آب و فاضلاب استان تهران است که به صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهد.

پس از شماره‌گیری با توجه به نوع درخواست یکی از کلیدهای زیر را شماره‌گیری کنید:

 کلید شماره یک: اعلام حادثه و ارتباط با کارشناسان

کلید شماره ٢: پی‌گیری حوادث اعلام‌شده (١. حادثه آب ٢. حادثه فاضلاب ٣. امور مشترکین)

کلید شماره ٣: امور مشترکین ( ۱. پرداخت قبوض ٢. ورود به سیستم اعلام بدهی ٣. اعلام  شماره کنتور توسط مشترک ۴ . ارتباط با کارشناسان امور مشترکین )

کلید شماره۴ : اطلاعیه‌های شرکت در خصوص قطع یا کاهش فشار آب

کلید شماره ۵ : ضبط  و پی‌گیری پیام ( ۱. طرح موضوع جدید ۲. پی‌گیری پیام پیشین)