سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

ISO/IEC 17025

 استقرار استاندارد های مختلف مدیریتی نظیر ISO 9001 به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش ، امری بدیهی و روشن می باشد ، اما برای ازمایشگاه های تست و کالیبراسیون ، استاندارد های فوق نمی توانند به تنهایی نشانگر صلاحیت فنی در فراهم آوردن نتایج و داده های معتبر باشند .

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) ، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001 ، در سال های اخیر استاندارد جهانی ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود .

استاندارد ISO 17025 علاوه بر انطباق با سایر استاندارد های مدیریتی نظیر ISO 9001 ، شامل الزامات پیاده سازی سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاهی جهت مراکز تست و کالیبراسیون می باشد . این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و ازمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث) قابل اجرا است
این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است .

 • قلمرو
 • منابع اصلی
 • واژگان فنی و تعاریف
 • الزامات مدیریتی
 •  الزامات فنی

الزامات مدیریتی و الزامات فنی محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

    مهم ‌ترین مزایای اخذ تایید صلاحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است :

 • ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌ ها
 • پذیرش آزمایشگاه‌ها به ‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
 •  برآورده سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌ ها
 •  توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن
 • کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ ها
 • استاندارد کردن  روش‌ های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ ها
 •  ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ ها
 •  رضایت‌مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن‌ها به آزمایشگاه
 • استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها
 • تسهبل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
 • تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان

      مراحل اخذ گواهینامه :

       الف) استقرار :

 • بررسی شرایط موجود
 • برگزاری آموزش های مورد نیاز مطابق با الزامات استاندارد
 • تشکیل جلسات جهت مستند سازی و بروز نمودن اطلاعات
 • اندازه گیری و انجام محاسبات مطابق با الزامات استانداردهای بین المللی تعریف شده در دامنه

       ب ( ممیزی داخلی :

 • انجام ممیزی و اعلام شواهد عینی مربوط به الزامات فنی و کیفی
 • رفع عدم انطباق ها

      ج ( ممیزی نهایی صدور گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه

 مشاور انواع ایزو مشاور ایزو مشاوره ایزو آموزش ایزو انواع ایزو  

 

 

 مشاور انواع ایزو مشاور ایزو مشاوره ایزو آموزش ایزو انواع ایزو  

 


 

 

 مشاور انواع ایزو مشاور ایزو مشاوره ایزو آموزش ایزو انواع ایزو  

 

 مشاور انواع ایزو مشاور ایزو مشاوره ایزو آموزش ایزو انواع ایزو