سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

ISO/IEC 17025

استقرار استاندارد های مختلف مدیریتی نظیر ISO 9001 به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش، امری بدیهی و روشن می باشد، اما برای ازمایشگاه های تست و کالیبراسیون، استاندارد های فوق نمی توانند به تنهایی نشانگر صلاحیت فنی در فراهم آوردن نتایج و داده های معتبر باشند .

سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001، در سال های اخیر استاندارد جهانی ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود .

استاندارد ISO 17025 علاوه بر انطباق با سایر استاندارد های مدیریتی نظیر ISO 9001، شامل الزامات پیاده سازی سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاهی جهت مراکز تست و کالیبراسیون می باشد. این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و ازمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث) قابل اجرا است
این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است .

· قلمرو

· منابع اصلی

· واژگان فنی و تعاریف

· الزامات مدیریتی

· الزامات فنی

الزامات مدیریتی و الزامات فنی محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

    مهم ‌ترین مزایای اخذ تایید صلاحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است :

·         ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌ ها

·         پذیرش آزمایشگاه‌ها به ‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

·         برآورده سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌ ها

·         توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن

·         کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ ها

·         استاندارد کردن  روش‌ های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ ها

·         ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ ها

·         رضایت‌مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن‌ها به آزمایشگاه

·         استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها

·         تسهبل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها

·         تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان

      مراحل اخذ گواهینامه :

       الف - استقرار :

  • بررسی شرایط موجود
  • برگزاری آموزش های مورد نیاز مطابق با الزامات استاندارد
  • تشکیل جلسات جهت مستند سازی و بروز نمودن اطلاعات
  • اندازه گیری و انجام محاسبات مطابق با الزامات استانداردهای بین المللی تعریف شده در دامنه

       ب - ممیزی داخلی :

  • انجام ممیزی و اعلام شواهد عینی مربوط به الزامات فنی و کیفی
  • رفع عدم انطباق ها

      ج - ممیزی نهایی صدور گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه

ع ایزو مشاور ایزو مشاوره ایزو آموزش ایزو انواع ایز