فهرست ابداعات واختراعات همکاران

 

ردیف

عنوان اختراعات

مخترع

1

فیلتر کاهنده مواد شوینده

شکوفه یوسفی نیا

2  تولید نانوفتو کاتالیست های مغناطیسی بمنظور رفع آلاینده های آلی موجود درآب
 اسحاق احمدی

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴

اطلاعات بیشتر :
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.