فهرست ابداعات واختراعات همکاران

    

ردیف

عنوان اختراعات

مخترع

1

فیلتر کاهنده مواد شوینده

شکوفه یوسفی نیا

2   تولید نانوفتو کاتالیست های مغناطیسی بمنظور رفع آلاینده های آلی موجود درآب
 اسحاق احمدی

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۵۵

اطلاعات بیشتر :