فهرست پروژه های تحقیقاتی ومطالعاتی  (تحقیقاتی جاری)

 

ردیف

عنوان

مجری

1

بررسی اثرات بهداشتی آب شرب حاصل از دستگاه های تصفیه خانگی به روش اسمز معکوس بر سلامت مصرف کنندگان

سرباز نخبه (سجاد جلالی)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.