پروژه های تحقیقاتی در حال انجام

پروژه های تحقیقاتی در حال انجام

ردیف

عنوان

مجری طرح

1

ارائه مدل تحقیقاتی برای مطالعات میدانی و تحلیلی در خصوص میزان رضایت، سطح آگاهی و رفتار ذی نفعان شرکت آب و فاضلاب منطقه2 تهران

شرکت دانش بنیان نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر

 

فهرست پروژه های تحقیقاتی ومطالعاتی (تحقیقاتی انجام شده)

پروژه های تحقیقاتی انجام شده

ردیف

عنوان

مجری طرح

1

مدلسازی عددی و بررسی تأثیر جریان فاضلابی بر عملکرد هیدرولیکی خط لوله و آدمرو شبکه جمع آوری فاضلاب

شرکت هامون انرژی پارس

(سید محمد کاظم امامی)


فهرست ابداعات واختراعات همکاران

 

      فهرست ابداعات واختراعات همکاران

ردیف

عنوان اختراعات

مخترع

1

فیلتر کاهنده مواد شوینده

شکوفه یوسفی نیا

2   تولید نانوفتو کاتالیست های مغناطیسی بمنظور رفع آلاینده های آلی موجود درآب
 اسحاق احمدی

تاریخ بروزرسانی : ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۲۰:۲۸

فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی