با تلاش، کوشش و همفکری کلیه کارکنان و مدیران و با محوریت معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی؛ گروه پژوهش، بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد و حمایت های بی دریغ ریاست محترم هیأت مدیره و مدیر عامل، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) گردید.

 

3
2
1