ایزو 50001 در منطقه دو

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو با هدف پیگیری یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی ، شامل بازدهی انرژی ، استفاده و مصرف انرژی همچنین فعالیتهای طراحی و تامین جهت تجهیزات ، سیستمها و فرایندها و ممیزی فنی انرزی و کارکنان موثر در عملکرد انرژی ، استقرار سیستم مدیریت انرژی را در دستور کار خود قرار داد .

جهت جاری سازی مناسب این سیستم، فعالیت‌هایی در 7 فاز اصلی به شرح ذیل انجام گرفته است:

1.       شناخت و آماده سازی

2.       ارائه آموزشهای مورد نیاز

3.       طراحی و مستند سازی

4.       اجرا

5.       ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت

6.       دعوت از ممیزی شخص ثالث

7.       ممیزی فنی انرژی

شرکت آبفای منطقه ٢ شهر تهران موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 50001 شد.

  • مدت زمان پروژه: 10 ماه
  • زمان شروع پروژه:  21/2/92
  • دریافت گواهینامه:   اسفند ماه 92

 

با تلاش، کوشش و همفکری کلیه کارکنان و مدیران و با محوریت معاونت نظارت بر بهره برداری و حمایت های بی دریغ جنابآقای مهندس ستارزادهریاست محترم هیأت مدیره و مدیر عامل، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران موفق به اخذگواهینامه سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001 ) گردید .