ایزو 50001 در منطقه دو


شرکت آب و فاضلاب منطقه دو با هدف پیگیری یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی ، شامل بازدهی انرژی ، استفاده و مصرف انرژی همچنین فعالیتهای طراحی و تامین جهت تجهیزات ، سیستمها و فرایندها و ممیزی فنی انرزی و کارکنان موثر در عملکرد انرژی ، استقرار سیستم مدیریت انرژی را در دستور کار خود قرار داد .

جهت جاری سازی مناسب این سیستم، فعالیت‌هایی در 7 فاز اصلی به شرح ذیل انجام گرفته است:

 

  1.  شناخت و آماده سازی
  2.  ارائه آموزشهای مورد نیاز
  3.  طراحی و مستند سازی
  4.  اجرا
  5.  ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت
  6.  دعوت از ممیزی شخص ثالث
  7.  ممیزی فنی انرژی

 

شرکت آبفای منطقه ٢ شهر تهران موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 50001 شد.

 

  • مدت زمان پروژه: 10 ماه
  • زمان شروع پروژه :  21/2/92
  • دریافت گواهینامه:   اسفند ماه 92

 

 

 

 

  

 

 

با تلاش، کوشش و همفکری کلیه کارکنان و مدیران و با محوریت معاونت نظارت بر بهره برداری و حمایت های بی دریغ جناب آقای مهندس ستارزاده ریاست محترم هیأت مدیره و مدیر عامل، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001 ) گردید .