استاندارد مدیریت انرژی ، ایزو 50001 چیست ؟

      گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 چارچوبی را برای مدیریت انرژی تاسیسات صنعتی ، تسهیلات مالی یا شرکتها ارائه می کند ، این استاندارد که قابلیت کاربردی گسترده ای در بخش های مالی ملی خواهد داشت می تواند بیش از 60% از مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قرار دهد.

 استاندارد ISO 50001 چارچوبی جهت مدیریت انرژی در سازمان ارائه می کند که رئوس آن عبارتند از :

 •   استفاده انرژی و مصرف آن .
 •   اندازه گیری، مستندسازی، گزارش دهی از استفاده و مصرف انرژی .
 •   طرح ریزی و طراحی، انتخاب و خرید تجهیزات و فضاهای کاری برای کاهش مصرف انرژی .
 •   کنترل تمام متغیرهایی که بر روی تامین و مصرف انرژی مورد استفاده شرکت موثر است.

مسئولیت مدیریت در ارتباط با مدیریت انرژی شامل : تعهد مدیریت ، بیان خط مشی انرژی ، مشخص کردن نماینده مدیریت ، طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی ، شامل : شناسایی مصرف انرژی، الزامات قانونی در ارتباط با مصرف انرژی ، بازنگری انرژی ، شناسایی شاخص های انرژی ، بهر وری انرژی ، اهداف انرژی (شامل اهداف خرد و کلان آموزشی ) .

عملیات و اجرای سیستم مدیریت انرژی شامل صلاحیت، آگاهی و آموزش ، ارتباطات در ارتباط با مدیریت انرژی ، مستندسازی ، کنترل عملیات در ارتباط با مدیریت انرژی ، طراحی مرتبط با انرژی ، خرید خدمات انرژی ، تجهیزات و محصولات میباشد .

کنترل ها شامل :

 1.  پایش ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مصرف انرژی .
 2.  ارزیابی انطباق با قوانین و الزامات سیستم .
 3.  ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی .
 4.  عدم انطباق ، اقدام اصلاحی ، پیشگیرانه و بهبود .
 5.  کنترل سوابق مدیریت انرژی
 6. بازنگری مدیریت

 فواید حاصل از ISO 50001 به شرح زیر می باشند :

 1.  چارچوبی برای گنجاندن بازده انرژی در رویه های مدیریتی .
 2.  استفاده بهینه از منابعی که در حال حاضر مصرف کننده انرژی هستند .
 3.  محک، اندازه گیری، مستندسازی و گزارش دهی بهبود میزان انرژی و تاثیرات مورد نظر در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای .
 4.  شفافیت و انتقال اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انرژی .
 5.  بهترین عملکردها و رفتارهای مناسب در حوزه مدیریت انرژی .
 6.  ارزیابی و اولویت بندی اجرای فناوری های جدید کارامد در زمینه انرژی .
 7.  چارچوبی برای ترویج بهره وری انرژی از طریق زنجیره تامین .
 8.  بهبود مدیریت انرژی در زمینه پروژه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای .