جهت دریافت مصوبه وزبر محترم نیرو درخصوص تعرفه های آب و خدمات فاضلاب و شرایط عمومی مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.