ساختمان مشترکین سه

تلفن های تماس با امور مشترکین:    77298866

                                                       77299060

آدرس: تهران پارس، خیابان172 غربی، ابتدای خیابان رشید

 

ساختمان امداد ناحیه سه

تلفن های تماس با بهره برداری:   30 – 77369028

آدرس: تهران پارس، بزرگراه پروین، بالاتر از خیابان وفادار، ابتدای بوستان 8 شرقی 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.