مشخصات فنی شبکه توزیع

 

ردیف

عنوان

تعداد(دستگاه)

شیر  سنگین  ( قطر 300 mm به بالا )

1

شیرخط کشویی

26

2

شیرخط پروانه ای

44

3

شیر تخلیه هوا تک وزنه و دو روزنه

28

4

شیر تخلیه آب

2

شیر فشارشکن

5

شیرهای فشارشکن کوچک

22

6

شیرهای فشارشکن بزرگ

13

شیر سبک ( تا قطر 300 mm)

7

شیرخط حد

63

8

شیرخط کشویی

3850

9

شیر آتش نشانی زیرزمینی

1584

10

شیر آتش نشانی ایستاده

521

11

طول تقریبی شبکه(متر)

543910

12

مخازن تأمین آب

12، 43، 48، 71، 94 و انتقال خط

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.