مشخصات فنی شبکه توزیع

 

ردیف

عنوان

تعداد(دستگاه)

شیر  سنگین  ( قطر mm300 به بالا )

1

شیرخط کشویی

63

2

شیرخط پروانه ای

8

3

شیر تخلیه هوا تک وزنه و دو روزنه

13

4

شیر تخلیه آب

6

شیر فشارشکن

5

شیرهای فشارشکن کوچک

6

6

شیرهای فشارشکن بزرگ

14

شیر سبک ( تا قطر 300 mm)

7

شیرخط حد

40

8

شیرخط کشویی

4604

9

شیر آتش نشانی زیرزمینی

1095

10

شیر آتش نشانی ایستاده

333

11

طول تقریبی شبکه(متر)

482375

12

مخازن تأمین آب

2، 10 و 14

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.