اهداف و مأموریت های سامانه 122

1. ایجاد بستر لازم جهت کسب رضایت مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

2. جمع آوری اطلاعات حوادث مربوط به شبکه آب و فاضلاب و انعکاس آن به مدیران ارشد شرکت

3. ساماندهی تماسهای مردم با واحدهای مختلف شرکت در سامانه 122

4. ایجاد ارتباط دو سویه بین مردم و کارکنان واحد های مختلف عملیاتی و ستادی

5. افزایش کیفیت خدمات و سرعت بخشیدن به فعالیت های جاری

6. کاهش مراجعات حضوری از طریق اطلاع رسانی و رسیدگی به نیازها

7.تجزیه و تحلیل حسن انجام وظایف سایر حوزه های اجرایی و ستادی مرتبط و ارائه گزارش به مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت