سامانه 122 آبفای شهر تهران  

سامانه 122 آبفای شهر تهران، به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مربوط به حوادث آب، شکایات مشترکین، انتقادات و پیشنهادات شهروندان محترم تهرانی می باشد.شهروندان تهرانی می توانند در صورت مشاهده هرگونه نقص در ارائه خدمات و یا خرابی در شبکه و انشعابات آب، با سامانه 122 تماس گرفته و شرکت آب وفاضلاب شهر تهران را مطلع نمایند.

سامانه 122