ناحیه سهناحیه سه

مشخصات کلی

v      مساحت شبکه: 4/34 کیلومتر مربع

v      تعداد مشترکین: 57216 مشترک

v      تعداد پست امداد: یک پست

v      مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق 4 و 8

 

      مشخصات تماس

v      تلفن تماس با امور مشترکین: 77298866 و 77299060

v      تلفن تماس با بهره برداری: 30 – 77369028

v      آدرس ساختمان فرجام: خیابان فرجام، ابتدای خیابان رشید

v      آدرس ساختمان استخر: تهران پارس، بزرگراه پروین، بالاتر از خیابان وفادار، ابتدای بوستان 8 شرقی

 

محدوده جغرافیایی

ناحیه سه


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۶:۰۶