شرکت آب و فاضلاب استان تهران/آشنایی با نواحی سه گانه

 ناحیه یک

مشخصات کلی

v      مساحت شبکه: 1/30 کیلومتر مربع

v      تعداد مشترکین: 51225 مشترک

v      تعداد پست امداد: یک پست

v      مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق 6 و 7

      مشخصات تماس

v      تلفن تماس با امور مشترکین: 4-77657590

v      تلفن تماس با بهره برداری: 6-77608695  

v      آدرس: خیابان شریعتی -مقابل خیابان ملک- کوچه شبستری

   محدوده جغرافیایی

ناحیه یک

 


ناحیه دو

مشخصات کلی

v      مساحت شبکه: 5/21 کیلومتر مربع

v      تعداد مشترکین: 56042 مشترک

v      تعداد پست امداد: یک پست

v      مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق 7 و 8

مشخصات تماس

v      تلفن تماس با امور مشترکین: 12-22536311

v     تلفن تماس با بهره برداری: 77816800 و 77826929

v      آدرس ساختمان مجیدیه: بزرگراه رسالت،خیابان بنی هاشم جنوبی، بن بست طاهری

v      آدرس ساختمان نارمک: خیابان دماوند، ابتدای مسیل باختری

محدوده جغرافیایی

ناحیه دو


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱


ناحیه سه

   مشخصات کلی

v      مساحت شبکه: 4/34 کیلومتر مربع

v      تعداد مشترکین: 57216 مشترک

v      تعداد پست امداد: یک پست

v      مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق 4 و 8

      مشخصات تماس

v      تلفن تماس با امور مشترکین: 77298866 و 77299060

v      تلفن تماس با بهره برداری: 30 – 77369028

v      آدرس ساختمان فرجام: خیابان فرجام، ابتدای خیابان رشید

v      آدرس ساختمان استخر: تهران پارس، بزرگراه پروین، بالاتر از خیابان وفادار، ابتدای بوستان 8 شرقی

محدوده جغرافیایی

ناحیه سه


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱