ناحیه 3

ناحیه سه - فرجام


ناحیه 3

مشخصات کلی

v مساحت شبکه: ۴/۳۴ کیلومتر مربع

v تعداد مشترکین: ۵۷۲۱۶ مشترک

v تعداد پست امداد: یک پست

v مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق ۴ و ۸

      مشخصات تماس

v تلفن تماس با امور مشترکین: ۷۷۲۹۸۸۶۶ و ۷۷۲۹۹۰۶۰

v تلفن تماس با بهره برداری: ۳۰ – ۷۷۳۶۹۰۲۸

v آدرس ساختمان فرجام: خیابان فرجام، ابتدای خیابان رشید

v آدرس ساختمان استخر: تهران پارس، بزرگراه پروین، بالاتر از خیابان وفادار، ابتدای بوستان ۸ شرقی

محدوده جغرافیایی

محدوده 3

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.