ناحیه 2

ناحیه دو                                                                  ناحیه دو

مشخصات کلی

v مساحت شبکه: ۵/۲۱ کیلومتر مربع

v تعداد مشترکین: ۵۶۰۴۲ مشترک

v تعداد پست امداد: یک پست

v مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق ۷ و ۸

مشخصات تماس

v تلفن تماس با امور مشترکین: ۱۲-۲۲۵۳۶۳۱۱

v تلفن تماس با بهره برداری: ۷۷۸۱۶۸۰۰ و ۷۷۸۲۶۹۲۹

v آدرس ساختمان مجیدیه: بزرگراه رسالت،خیابان بنی هاشم جنوبی، بن بست طاهری

v آدرس ساختمان نارمک: خیابان دماوند، ابتدای مسیل باختری

محدوده جغرافیایی                                                               محدوده 2

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.