مشخصات کلی

 

v تعداد مشترکین: ٥١٢٢٥ مشترک

v مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق ٦ و ٧

           

       مشخصات تماس

v تلفن تماس با امور مشترکین: ٤-٧٧٦٥٧٥٩٠

v تلفن تماس با بهره برداری: ٦-٧٧٦٠٨٦٩٥

v آدرس: خیابان شریعتی -مقابل خیابان ملک- کوچه شبستری


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۴۲

مشخصات کلی

v تعداد مشترکین: ٥٦٠٤٢ مشترک

v مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق ٧ و ٨

مشخصات تماس

v تلفن تماس با امور مشترکین: ١٢-٢٢٥٣٦٣١١

v تلفن تماس با بهره برداری: ٧٧٨١٦٨٠٠ و ٧٧٨٢٦٩٢٩

v آدرس ساختمان مجیدیه: بزرگراه رسالت،خیابان بنی هاشم جنوبی، بن بست طاهری

v آدرس ساختمان نارمک: خیابان دماوند، ابتدای مسیل باختری


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۴۲

مشخصات کلی

v تعداد مشترکین: ٥٧٢١٦ مشترک

v مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق ٤ و ٨

          

مشخصات تماس

v تلفن تماس با امور مشترکین: ٧٧٢٩٨٨٦٦ و ٧٧٢٩٩٠٦٠

v تلفن تماس با بهره برداری: ٣٠ – ٧٧٣٦٩٠٢٨

v آدرس ساختمان فرجام: خیابان فرجام، ابتدای خیابان رشید

v آدرس ساختمان استخر: تهران پارس، بزرگراه پروین، بالاتر از خیابان وفادار، ابتدای بوستان ٨ شرقی


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۴۳
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.