دفتر حقوقی آب و فاضلاب منطقه ٢ استان تهران

لیست دفاتر خدمات قضایی تهران
[ همه سازمان ها -
۲۰ مهر ۱۳۹۴ ]

‌قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٦/١٢/١٣٦١
[ همه سازمان ها -
۴ مرداد ۱۳۹۳ ]

لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ٢٢ دیماه ١٣٣٧
    [ همه سازمان ها -
۴ مرداد ۱۳۹۳ ]

قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب ١١/١٠/١٣٦٩
[ همه سازمان ها -
۱۰ آذر ۱۳۹۲ ]

قانون مجازات های بازدارنده
[ همه سازمان ها -
۱۰ آذر ۱۳۹۲ ]

آدرس مراجع قضایی و انتظامی
[ همه سازمان ها -
۶ آذر ۱۳۹۲ ]

لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ٣/٤/١٣٥٩
    [ همه سازمان ها -
۱۳ آبان ۱۳۹۲ ]

قانون کار جمهوری اسلامی ایران
[ همه سازمان ها -
۱۳ آبان ۱۳۹۲ ]

قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری
    [ همه سازمان ها -
۱۳ آبان ۱۳۹۲ ]

قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور ... مصوب ١٢/١٠/١٣٥١
    [ همه سازمان ها -
۱۳ آبان ۱۳۹۲ ]

قانون جرایم رایانه ای
[ همه سازمان ها -
۵ آبان ۱۳۹۲ ]

قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب ٧/٣/١٣٣٠
[ همه سازمان ها -
۲۷ مهر ۱۳۹۲ ]

پیشینه‌ تاریخی‌ تشکیلات‌ و وظایف‌ سازمانهای‌ آب‌ و فاضلاب‌
[ همه سازمان ها -
۲۷ مهر ۱۳۹۲ ]

یست دفاتر خدمات قضایی تهران

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.