شرکت آب و فاضلاب استان تهران/تماس با ما/تماس با معاونین و مدیران

تماس با معاونین و مدیران

شهریار دبیری

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 • 88915401-4
 • 88925154
 • خیابان کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) ، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو تهران

حسین بهمن آبادی

قائم مقام مدیر عامل
 • 88921013
 • ۸۸۹۲۵۱۵۴
 • خیابان کریمخان زند خیابان شهید عضدی( آبان شمالی) شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

فریبرز امیری

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
 • 86035006--86035399
 • ۸۸۹۲۱۰۰۲
 • خیابان کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) ، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو تهران

علیرضا کرمیان زاده

معاون مالی و پشتیبانی
 • 88907333
 • ۸۸۹۲۱۰۰۲
 • خیابان کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) ، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو تهران

فرهاد فرشین

معاون نظارت بر بهره برداری
 • 86036474--86036484
 • ۸۶۰۳۶۴۶۰
 • خیابان کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) ، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو تهران

کیارش کیانفر

معاون مهندسی و توسعه
 • 88921016--88921017
 • ۸۶۰۳۵۳۹۹
 • خیابان کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) ، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو تهران

محمد اسماعیل محسنی نسب

معاون درآمد و امور مشترکین
 • 86035459--86036292
 • ۸۸۹۲۱۰۰۲
 • خیابان کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) ، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو تهران

عظیم قلی زاده

مدیر بازرگانی و قراردادها
 • 88919195
 • ۸۸۹۲۱۰۰۲
 • خیابان کریمخان زند خیابان شهید عضدی( آبان شمالی) شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

ابوالفضل حسین پور

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
 • 88925153
 • 88925151
 • خیابان کریمخان زند خیابان شهید عضدی( آبان شمالی) شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

عباس جعفری

سرپرست دفتر حقوقی
 • ۸۸۹۱۹۱۹۳
 • ۸۶۰۳۵۴۵۷
 • خیابان کریمخان زند خیابان شهید عضدی( آبان شمالی) شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
صفحه ۱ از ۲ ۲