مشترک گرامی!

اگر از پاسخ‌گویی همکاران ما قانع نشده‌اید

اگر نحوه اطلاع‌رسانی تعرفه‌ها را درست نمی‌دانید

اگر پیشنهادی برای بهبود در شیوه ارائه خدمات شرکت آب و فاضلاب استان تهران دارید

و یا اگر می‌خواهید از عملکرد بخش خاصی شکایت کنید

از طریق تلفن همراه، کد #١٥٢٢*٦٦٥٥* را شماره‌گیری کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند و خواسته شما را پی‌گیری کنند.