شرکت آب و فاضلاب استان تهران/فرم نظرسنجی در مورد بهینه سازی مصرف آب
مشترک گرامی ، ضمن تشکر و قدردانی از همکاری شما ، با توجه به کمبود جدی آب در کشور و شهر تهران و تاثیر قابل توجه نصب تجهیزات بهینه سازی مصرف آب در اصلاح سرانه مصرف مشترکین ، مشارکت مسئولانه شما در تحقق این هدف ملی بسیار مهم می باشد . لذا خواهشمند است با پاسخ به سوالات ذیل مارا از نظرات ارزشمند خود در جهت تصمیمات مساعد یاری فرمایید . 

فرم نظر سنجی استفاده از تجهیزات بهینه سازی مصرف آب

فرم نظر سنجی استفاده از تجهیزات بهینه سازی مصرف آب
آیا باور دارید در شهر تهران با کمبود جدی منابع آب شرب مواجه هستیم؟
آیا مشارکت مردم را در حفظ منابع آبی موثر میدانید؟
آیا با تجهیزات بهینه سازی مصرف آب آشنا هستید؟
آیا میدانید نصب تجهیزات بهینه سازی مصرف آب ، تا چه میزان باعث کاهش مصرف آب میگردد؟
آیا اعتقاد به نصب تجهیزات بهینه سازی مصرف آب بر روی شیرآلات منازل مشترکین دارید؟
آیا تمایل به خرید اقساطی تجهیزات بهینه سازی مصرف آب دارید ؟
آیا خودتان قادر به نصب تجهیزات بهینه سازی مصرف آب هستید؟


1