چشم انداز و برنامه ها در حوزه بانوان·         فراهم نمودن زمینه مناسب جهت ارتقا شغلی و حرفه ای زنان در بخش های مختلف از طریق شرکت در دوره های آموزشی ، همایش و......

·         شناسایی زنان توانمند و مستعد و دارای پتانسیل های مدیریتی و معرفی آنان به مدیران و روسای شرکت

·         توسعه فضایل اخلاقی ، معنوی و ارزش های فرهنگی موازی و همگام با گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

·         حمایت از زنان سرپرست خانوار

·         ارتقا کیفیت زندگی و شغلی بانوان با تاکید بر موضوع کاهش مشکلات زنان و مادران شاغل در محیط کار و خانواده

·         پیگیری در زمینه جذب نیاز های اعتباری برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به حوزه زنان  و خانواده


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ مهر ۱۳۹۳ ۱۱:۴۲