مسابقه توصیه های بهینه سازی در مصرف آب

11)    الگوی مصرف آب برای اشتراکهای خانگی به ازای هر واحد چقدر است ؟

22)    چهار نمونه از روش های مصرف بهینه آب در منازل را نام ببرید ؟

33)    سه نمونه از روش های به حداقل رساندن آب در ساختمان های اداری را نام ببرید ؟

44)    یک دقیقه کاهش زمان دوش گرفتن با چند لیتر کاهش مصرف آب در ماه برابر است ؟ 

ازهمکاران محترم دعوت می شود دراین مسابقه شرکت نموده و ازجوایز ویژه آن بهره مند گردند .علاقه مندان مى توانند پاسخ هاى خود را به همراه نام و نام خانوادگى و شماره تلفن تا روز چهارشنبه 13 اسفند ماه از طریق سیستم پیام به نام خانم صدیقه کریمی واحد روابط عمومی یا آی دیsedaye-ab2@ارسال نمایند.

منبع

https://abfasb.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=Main&PageID=83: