کودک

بستن شیر آب
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۳۸
شستشوی میوه ها
۱ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۳
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۲۰
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۱۵
شستن اتومبیل
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۱۳
با یک لیوان آب مسواک بزنید
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۰۵
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۲۴
مطالب آموزشی