از شمال : بزرگراه بابائی، بزرگراه صیاد شیرازی، بزرگراه رسالت، میدان آرژانتین، خیابان مریم

از غرب : خیابان ولی عصر حدفاصل خیابان انقلاب تا خیابان مریم(بالاتر از پارک ساعی)

از شرق : جاده تلو حد فصل خیابان دماوند و بزرگراه بابائی

از جنوب : خیابان انقلاب ، خیابان دماوند

محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه دو