گزیده خبرها

  • جلسه ارتباط مردمی مدیر ناحیه دو در مسجد جامع نارمک

  • کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برای معاونین و کارشناسان مسئول اداره آموزش منطقه 7 برگزار شد.

  • جمعی از شورایاران و کارشناسان شهرداری در قالب دو اُردوی یک روزه از تأسیسات آب و فاضلاب دیدن کردند.

  • طی مراسمی از خدمات یک ساله مسئول حسابرسی داخلی شرکت تقدیر شد

Loading
Loading
  • جلسه ارتباط مردمی مدیر ناحیه دو در مسجد جامع نارمک

  • کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برای معاونین و کارشناسان مسئول اداره آموزش منطقه 7 برگزار شد.

  • جمعی از شورایاران و کارشناسان شهرداری در قالب دو اُردوی یک روزه از تأسیسات آب و فاضلاب دیدن کردند.

  • طی مراسمی از خدمات یک ساله مسئول حسابرسی داخلی شرکت تقدیر شد

Loading

میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

_ سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

_ سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

_ شناسنامه خدمات

 

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
ب97/3/م2 ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
ب97/2/م2 ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
ب1 /97/م2 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
م 15/96/م2(تجدید شده ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
ب96/17/م2 ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
ب96/16/م2 ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
م96/13/م2 (تجدید شده ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
(م96/12/م2 ( تجدید شده ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
ح 96/10/م2 (تجدید شده ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
م 96/15/م2 ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.