گزیده خبرها

  • دیدار از ایثارگر جانباز یعقوب کنعانی

  • مدیرعامل و قائم مقام شرکت آبفای منطقه دو با کارکنان دفتر روابط عمومی دیدار کردند.

  • مراسم تجلیل از بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب منطقه دو برگزار شد

  • از مرکز پایش و کنترل تاسیسات –اسکادا در شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران رونمایی شد

Loading
Loading
  • دیدار از ایثارگر جانباز یعقوب کنعانی

  • مدیرعامل و قائم مقام شرکت آبفای منطقه دو با کارکنان دفتر روابط عمومی دیدار کردند.

  • مراسم تجلیل از بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب منطقه دو برگزار شد

  • از مرکز پایش و کنترل تاسیسات –اسکادا در شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران رونمایی شد

Loading
عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
ب1 /97/م2 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
م 15/96/م2(تجدید شده ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
ب96/17/م2 ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
ب96/16/م2 ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
م96/13/م2 (تجدید شده ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
(م96/12/م2 ( تجدید شده ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
ح 96/10/م2 (تجدید شده ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
م 96/15/م2 ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره د96/14/م2 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/2 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ مزایده
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »

میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

آبسامانه مشاهده اطلاعات انشعاب (مشاهده قبض، سابقه اشتراک، دفترچه قسط و ...)

آبسامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه ای جاری آب بها ، کارمزد دفع فاضلاب ...)

آبدفاتر پیشخوان دولت

آبسامانه پیام کوتاه 10000321

آبخدمات فروش و پس از فروش انشعاب

آبفرآیندهای پاسخگویی به درخواست مشترکین

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.